Аксіоми технічних рішень

Аксіоми винаходів, корисних моделей і раціоналізаторську пропозицію сформульовані відповідно до ЦКУ і Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон про винаходи).

Аксіома ТР № 1. Винаходом і корисною моделлю є результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології (ст. 1 Закону про винаходи).

Аксіома ТР № 2. Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частина 2 ст. 459 ЦКУ).

Аксіома ТР № 3. Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання (частина 1 ст. 459 ЦКУ).

Аксіома ТР № 4. Об’єктом корисної моделі може бути пристрій або процес у будь-якій сфері технології (частина 2 ст. 460 ЦКУ).

Аксіома ТР № 5. Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання  (частина 1 ст. 460 ЦКУ).

Аксіома ТР № 6. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, що містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері діяльності (частина 1 ст. 481 ЦКУ).

Аксіома ТР № 7. Об’єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об’єкт або процесс (частина 2 ст. 481 ЦКУ)..

Аксіома ТР № 8. Охоронним документом на винахід (корисну модель) є патент (частина 1 ст. 462 ЦКУ).

Аксіома ТР № 9. Патент діє на території України.

Аксіома ТР № 10. Роботодавець має першочергове право подачі заявки на отримання патенту на службові винаходи (корисні моделі) (частина 1 ст. 9 Закону про винаходи).

Аксіома ТР № 11. Охоронним документом на раціоналізаторську пропозицію є свідоцтво.

Аксіома ТР № 12. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію діє на території юридичної особи, яка визнала пропозицію раціоналізаторською.

Аксіома ТР № 13. Суб’єктами права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) є винахідники і особи, що придбали права на винахід (корисну модель) за договором або законом (частина 1 ст. 463 ЦКУ).

Аксіома ТР № 14. Суб’єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є автор і особа, якій ця пропозиція подана (ст. 483 ЦКУ).

Аксіома ТР № 15. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) є дійсними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації (частина 1 ст. 465 ЦКУ).

Аксіома ТР № 16. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу (частина 3 ст. 465 ЦКУ).

Аксіома ТР № 17. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку (частина 4 ст. 465 ЦКУ).

Аксіома ТР № 18. Майнові права на винаходи (корисні моделі) належать власнику патенту.

Аксіома ТР № 19. Власнику патенту належать майнові права на винахід (корисну модель) до тих пір, поки права не передані іншій особі.

Аксіома ТР № 20. Винахідники і раціоналізатори мають право авторства.

Аксіома ТР № 21. За створення службового винаходу (корисної моделі) винахіднику виплачується винагорода (частина 1 ст. 9 Закону про винаходи).

Аксіома ТР № 22. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи (п.1 ст. 484 ЦКУ).

Аксіома ТР № 23. Винахід (корисна модель) використовується власником патенту або особою, яка одержала дозвіл на його використання.

Аксіома ТР № 24. Дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) оформляється ліцензійним договором (ліцензією) (ст. 1109 ЦКУ).

Аксіома ТР № 25. Ліцензійний договір (ліцензія) не вимагають обов’язкової державної реєстрації (частина 1 ст. 1114 ЦКУ).

Аксіома ТР № 26. За використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту виплачується винагорода.

Аксіома ТР № 27. Особа, яка до подачі заявки на винахід (корисну модель) іншою особою сумлінно його використовувала, має право на безоплатне продовження такого використання (ст. 470 ЦКУ).

Аксіома ТР № 28. Для захисту експорту виробів і технологій винаходи (корисні моделі) реєструються в країні імпортері до поставки виробів.

Аксіома ТР № 29. Особа, яка порушила права на винахід (корисну модель) та раціоналізаторську пропозицію очікує сума і в’язниця (ст. 34, ст. 35 Закону про винаходи; ст. 177 КК).

Миттєві онлайн консультації з інтелектуальної власності 

Зразки авторських договорів


Comments are closed.

Розсилка новин

Інформер