Прийняті скорочення нормативних документів

Прийняті скорочення нормативних документів


ЦКУ – Цивільний Кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. з доповненнями та змінами

ЦПКУ – Цивільного процесуального кодексу України.

ГКУ – Господарський кодекс України № 436- IV від 16.01.2003 р. з доповненнями та змінами

ПКУ – Податковий кодекс України № 2755 -VI від 02.12.2010 р.

КЗпП – Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.1971 р. з доповненнями та змінами

КУАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-Х від 07.12.1984 р. із змінами і доповненнями

ККУ – Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. із змінами і доповненнями

Договору ВОІВ про авторське право – Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право» № 2733-ІІІ від 20.09.2001 р.

Договір ВОІВ про виконання і фонограми – Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми» № 2732-ІІІ від 20.09.2001 р.

Римська конвенція – Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (конвенція прийнята 26 жовтня 1961 р.).

Конвенцією про поширення несучих програми сигналів – Конвенцією про поширення несучих програми сигналів, що передаються через супутник »(конвенція підписана в Брюсселі 21 травня 1974 року).

Закон про авторське право – Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ в редакції від 11.07.2001 р.

Закон про пенсійне страхування – Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон про ЄСВ – Закон України “Про збір та облік внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VI

Закон про об’єднання громадян – Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р. № 2460 – XII зі змінами та доповненнями.

Закон про оплату праці – Закон України «Про оплату праці» № 104/95-ВР від 24.03.1995 р. з доповненнями та змінами

Закон про винаходи – Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. з доповненнями та змінами

Закон про ІМС – Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97-ВР від 05.11.1997 р. з доповненнями та змінами

Закон про сорт рослин – Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116 -XII від 21.04.1993 р. з доповненнями та змінами

Закон про племінну справу – Закон України «Про племінну справу у тваринництві» № 3691-XII від 15.12.1993 р. з доповненнями та змінами

Закон про промислові зразки – Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. з доповненнями та змінами

Закон про знаки для товарів і послуг – Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689 – XII від 15.12.1993 р. з доповненнями та змінами

Закон про походження товарів – Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-XIV від 16.06.1999 р. з доповненнями та змінами

Закон про видавничу справу – Закон України «Про видавничу справу» № 318/97-ВР від 05.06.1997 р. з доповненнями та змінами

Закон про телебачення – Закон України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759-XII від 21.12.1993 р. з доповненнями та змінами

Закон про наукову діяльність – Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-XII від 13.12.1991 р. з доповненнями та змінами

Закон про інформацію – Закон України «Про інформацію» № 2657-XII від 02.10.1992 р. з доповненнями та змінами

Закон про ЗМІ – Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» № 2782-XII від 16.11.1992 р. з доповненнями та змінами

Закон про архітектурну діяльність – Закон України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20.05.1999 р. з доповненнями та змінами

Закон про народні промисли – Закон України «Про народні художні промисли» № 2547-III від 21.06.2001 р. з доповненнями та змінами

Закон про рекламу – Закон України «Про рекламу» № 270/96-ВР в редакції від 11.07.2003 р. з доповненнями та змінами

Закон про музеї – Закон України «Про музеї та музейну справу» № 249/95-ВР від 20.06.1995 р. з доповненнями та змінами

Закон про цифровий підпис – Закон України «Про електронний цифровий підпис» № 852 – IV від 22.05.2003 р. з доповненнями та змінами

Закону про державну реєстрацію – Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» № 755-VI від 15.05.2003 р.

Закону про трансфер технологій – Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 145-V від 14.09.2006 р. з доповненнями та змінами

Закон про виконавче провадження – Законом України «Про виконавче провадження» № 606-XIV від 21.04.1999 р.

Закон про нотаріат – Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ

Стандарт №4 – Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений постановою КМ України від 03 жовтня 2007 р. № 1185.

Тимчасове положення – «Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій», затверджене Указом Президента України № 479/92 від 18.09.1992 р.

ПБО 8 – «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8« Нематеріальні активи », затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242

ПБО 15 – «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15« Доходи », затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290

Порядок № 470 – Постанова КМ України «Порядок звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування» № 470 від 06.05.2001 р.

Постанова № 473 – Постанова КМ України «Про порядок виплати винагороди авторам винаходу і промислових зразків, які охороняються на території України діють свідоцтвами СРСР» № 473 від 11.07.1994 р.

Постанова № 520 – Постанова КМ України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють трансфер» № 520 від 04.06.2008 р.

Постанова КМУ № 71 – Постанова КМ України «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» № 71 від 18.01.2003 р.

Постанова КМУ № 72 – Постанова КМ України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» № 72 від 18.01.2003 р.

Постанова КМУ № 473 – Постанова КМ України «Про порядок виплати винагороди авторам винаходу і промислових зразків, які охороняються на території України діють свідоцтвами СРСР» № 473 від 11.07.1994 р.

Постанова КМУ № 1756 – Постанова КМ України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які відносяться до права автора на твір» № 1756 від 27.12.2001 р.

Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг – «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116.

Інструкція № 5 – «Інструкції зі статистики заробітної плати», затверджена наказом Державного комітету статистики України № 5 від 13.01.2004 р.

Миттєві онлайн консультації з інтелектуальної власності 

Зразки авторських договорів


Розсилка новин

Інформер