Аксіоми торгових марок

Аксіоми торгових марок сформульовані відповідно до ЦКУ і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон про знаки для товарів і послуг).

Аксіома ТМ № 1. Терміни «торгова марка» і «знаки для товарів і послуг» тотожні.

Аксіома ТМ № 2. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦКУ; частина 2 ст. 5 Закону про знаки для товарів і послуг).

Аксіома ТМ № 3. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (частина 1 ст. 494 ЦКУ).

Аксіома ТМ № 4. Свідоцтво на торговельну марку діє на території України.

Аксіома ТМ № 5. Свідоцтво надає охорону торгової марки в певному класі товарів і послуг.

Аксіома ТМ № 6. Одне і те ж позначення може бути зареєстровано в якості торгової марки різними особами в різних класах товарів і послуг.

Аксіома ТМ № 7. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом. (частина 1 ст. 496 ЦКУ).

Аксіома ТМ № 8. Майнові права на торговельну марку належать володільцю свідоцтва.

Аксіома ТМ № 9. Торгова марка використовується власником свідоцтва або особою, яка одержала дозвіл на її використання.

Аксіома ТМ № 10. Дозвіл на використання торгової марки оформляється ліцензійним договором (ліцензією) (ст. 1109 ЦКУ; частина 8 ст. 16 Закону про знаки для товарів і послуг).

Аксіома ТМ № 11. Ліцензійний договір (ліцензія) не вимагають обов’язкової державної реєстрації (частина 1 ст. 1114 ЦКУ).

Аксіома ТМ № 12. За будь-яке використання торгової марки власник свідоцтва отримує винагороду.

Аксіома ТМ № 13. Особа, яка до подачі заявки на торговельну марку іншою особою добросовісно використала торговельну марку, має право на безоплатне продовження такого використання відповідно до права попереднього користувача (ст. 500 ЦКУ).

Аксіома ТМ № 14. Перед експортом товарів торгову марку реєструють в країні імпортері.

Аксіома ТМ № 15. Особа, яка порушила права на торговельну марку, чекає сума і в’язниця (частина 2 ст. 20 Закону про знаки для товарів і послуг; ст. 229 КК).

Миттєві онлайн консультації з інтелектуальної власності 

Зразки авторських договорів


Comments are closed.

Розсилка новин

Інформер