Олена Жилінкова “Для тих, хто хоче діяти”

Содержание рубрики

 

Единство духа, взглядов, воли, действия — только это и есть подлинное единство. Единство на словах — это блуждающий над болотом огонь, самообман или обман.

 

Карл Либкнехт  

 

Сьогодні існує нагальна необхідність у виправленні ситуації, що склалася в Україні та в світі стосовно неправомірного поширення результатів творчості в Інтернеті. Однак право інтелектуальної власності – це не лише «засіб» захисту вже порушених прав та відшкодування завданої шкоди. Це – також основа для ефективного здійснення прав інтелектуальної власності, для виникнення відносин, прибуткових для всіх учасників – як правоволодільців, так і добросовісних користувачів. У світовій комп’ютерній мережі об’єкти авторського та суміжних прав використовуються у глобальному масштабі. Велику частину таких використань складають неправомірні дії із незаконного відтворення музичних, літературних, аудіовізуальних, фотографічних  творів, а також – фонограм та відеограм шляхом викладання їх в електронній формі до Інтернет. Однак саме технічний прогрес робить можливим для пересічних громадян зробити свої роботи доступними для публіки, та може й для потенційних спонсорів, зокрема за допомогою розміщення їх в Інтернет. Цивільним законодавством України передбачено можливість реалізації суб’єктивних авторських та суміжних прав шляхом укладання різноманітних договорів – договорів про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (зокрема у Главі 75 ЦК України).

Поширення практики укладення правочинів при використанні об’єктів права інтелектуальної власності може стати запорукою вирішення, або принаймні наближення до вирішення проблеми масових порушень авторських і суміжних прав в Мережі.Цивільне законодавство надає можливість гнучкого впливу на відносини між суб’єктами прав інтелектуальної власності. Необхідно повною мірою використати його потенціал з метою встановлення нових правил поведінки між рівноправними суб’єктами авторських правовідносин. При виникненні спорів на практиці суди мають керуватися не лише класичними схемами застосування законодавства, сформованими індустріальним суспільством. Необхідно пам’ятати й про нормативно гарантовану можливість учасників цивільного права здійснювати регулювання відносин, у які вони вступають, на власний розсуд, з метою повного забезпечення своїх інтересів.

Розсилка новин

Інформер