Система управління інтелектуальною власністю видавництва (СУІВ)

СУІВ – стандарт видавництва, який забезпечує мінімізацію ризиків виникнення збитків майбутніх періодів (ЗМП).

Причинами виникнення ЗМП є:

  • порушення права інтелектуальної власності на твори в сфері літератури, науки і мистецтва, в тому числі на комп’ютерні програми і бази даних, виконання, фонограми, відеограми, знаки для товарів і послуг, промислові зразки;
  • помилки при відображені операцій з об’єктами права інтелектуальної власності в бухгалтерському і податковому обліку видавництва.

Мінімізація ризиків виникнення ЗМП здійснюється шляхом усунення порушень прав інтелектуальної власності в два етапи.

На першому етапі здійснюється усунення порушень права інтелектуальної власності при укладання договору шляхом використання шаблонів договорів.

На другому етапі здійснюється юридичне «очищення» об’єктів права інтелектуальної власності від прав третіх осіб.

Основними нормативними документи СУІВ видавництва є:

  • Положення про СУІВ видавництва;
  • Положення про розмір і порядок виплати винагороди творчим працівникам видавництва і позаштатним авторам (виконавцям);
  • Облікової політики з об’єктами права інтелектуальної власності.

Положення про СУІВ видавництва – документ видавництва, відповідно до якого СУІВ функціонує, забезпечуючи мінімізацію ризиків виникнення збитків майбутніх періодів.

Положення про розмір і порядок виплати винагороди творчим працівникам видавництва і позаштатним авторам (виконавцям) – документ видавництва, відповідно до якого авторам творів та промислових зразків, виконавцям творів виплачується винагорода за створення і використання творів, виконань творів і промислових зразків.

Облікова політика в сфері обліку об’єктів права інтелектуальної власності – документ видавництва, відповідно до якого здійснюються операції з об’єктами авторського права, знаками для товарів і послуг, промисловими зразками, виконаннями, фонограмами.

Функціонування СУІВ здійснюється шляхом виконання працівниками видавництва своїх службових обов’язків відповідно до нормативних документів СУІВ і посадових інструкцій.

Загальна схема створення і використання творів в видавництві.  

Функцюювання СУІВ підримується двома онлайн сервісами:

Миттєві онлайн консультації з інтелектуальної власності 

Зразки авторських договорів

Comments are closed.

Розсилка новин

Інформер