Зміст інструкції про порядок укладення авторських договорів

§1. Перелік скорочень нормативних документів

§2. Визначення основних термінів

§3. Вибір договору

§4. Нумерація договорів

§5. Обов’язки посадових осіб видавництва при укладанні авторського договору

§6. Основні положення

1. Суб’єкти авторського права

1.1. Автор

1.1.1. Малолітній автор

1.1.2. Неповнолітній автор

1.1.3. Позаштатний автор

1.1.4. Штатний автор

1.2. Співавтори

1.3. Спадкоємці

1.4. Юридична особа

1.5 Підприємець

1.5.1. Які види діяльності повинні бути записані

у свідоцтві про сплату єдиного податку? 

1.5.2. Підприємець – творець

1.5.3. Підприємець – працедавець

1.5.4. Підприємець – замовник

1.5.5.Чи є роялті доходом від підприємницької діяльності?

1.5.6. Якими майновими правами

відповідає за своїми зобов’язаннями підприємець?

2. Авторська винагорода

2.1. Паушальна

2.2. Роялті

2.3. Комбінована

3. Способи передачі майнових прав

3.1. Передача (відчуження) майнових прав

3.2. Ліцензія

3.2.1. Виняткова ліцензія

3.2.2. Одинична ліцензія

3.2.3. Невиняткова ліцензія

3.3. Замовлення

4. Способи використання творів у видавничій діяльності

4.1. Оприлюднення

4.2. Відтворення

4.3. Опублікування (випуск в світ)

4.4. Розповсюдження примірників твору

4.5. Публічне виконання

4.6. Публічне повідомлення

4.7. Переклад, переробка і інші аналогічні зміни

4.8. Включення в збірки і інші складені твори

§7. Договори про розпорядження майновими правами

на об’єкти авторського права

1. Істотні умови договору

2. Договір про передачу (відчуження) виняткових майнових прав

2.1. Предмет договору

2.2. Визначення об’єму переданих прав

2.3. Ціна

3. Ліцензійний договір

3.1. Предмет договору

3.2. Визначення сфери використання твору

3.3. Вибір виду винагороди

4. Договір замовлення

4.1. Предмет договору

4.2. Визначення сфери використання твору

4.3. Винагорода

§8. Рекомендована література 

Додаток №1. Таблиця №1. Критерії вибору авторського договору для видання друкованої продукції: Творів учбової, наукової, художньої, публіцистичної і ін. літератури і музичного мистецтва на мові оригіналу і в перекладі

Додаток №2. Таблиця №2. Критерії вибору авторського договору для видання друкованої продукції: Збірників афоризмів, прислів’їв, приказок і ін. коротких творів, тематичні збірники і книги енциклопедичного характеру, збірники літературно-художніх творів, альбоми і ін. складені твори

Додаток №3. Зразки авторських договорів

Comments are closed.

Розсилка новин

Інформер