Зміст інструкції з юридичного “очищення” творів від прав третіх осіб

§1. Види об’єктів права інтелектуальної власності, що використовуються у видавничій продукції

1. Об’єкти авторського права

1.1. Письмові твори в сфері літератури й науки

1.2. Інтерв’ю

1.3. Твори образотворчого мистецтва

1.4. Твори декоративно-прикладного мистецтва

1.5. Твори в області архітектури

1.6. Ілюстрації

1.6.1. Малюнки

1.6.2. Схеми, таблиці, графіки й інші аналогічні ілюстрації

1.6.3. Кадри аудіовізуального твору

1.6.4. Персонажі

1.6.5. Фотографічні твори

1.6.6. Картографічні твори

1.7. Складені твори

1.8. Похідні твори

1.8.1. Твори в перекладі

1.8.2. Твори в переробці

2. Об’єкти суміжних прав (фрагменти відеограм)

§2. Твори, які не охороняються авторським правом

§3. Вільне використання творів у період авторсько-правової охорони

1. Цитування

2. Використання творів інших авторів як ілюстрації в літературі навчального характеру

3. Відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії творів, побачених під час таких подій

4. Відтворення з інформаційною метою в періодичних виданнях привселюдно вимовлених виступів, промов і інших аналогічних усних творів в об’ємі виправданому поставленою метою

5. Відтворення в пресі попередньо опублікованих у газетах і журналах статей по поточних економічних, політичних, релігійних і соціальних питань  

§4. Залежність авторських прав на твори

1. Залежність авторських прав на фотографічні твори

2. Залежність авторських прав на малюнки

3. Залежність авторських прав на картографічні твори

4. Залежність авторських прав складених творів

5. Залежність авторських прав похідних творів

§5. Використання зображення фізичної особи

§6. Юридичне “очищення” видавничої продукції від прав інших осіб

Крок 1. Уточнення правовласника майнових прав на твір у цілому

Крок 2. Юридичне “очищення” твору в цілому від прав інших осіб

Крок 3. Первинне юридичне “очищення” елементів твору від прав інших осіб

Крок 4. Вторинне юридичне “очищення” елементів твору від прав інших осіб

Крок 5. Одержання дозволів, які необхідні для видання твору

Крок 6. Юридичне «очищення» ілюстрацій видавничої продукції, створених після укладення авторського договору з автором твору.

Крок 7. Юридичне «очищення» обкладинки видавничої продукції, створеної після укладення авторського договору з автором твору

§7. Обов’язки посадових осіб видавництва при виконанні робіт з юридичного “очищення” творів від прав інших осіб

Додаток 1. Таб. №3. Юридичне “очищення” літературних творів від прав інших осіб

Додаток 2. Таб. №4. Юридичне “очищення” цитат від прав інших осіб

Додаток 3. Таб. №5. Юридичне “очищення” математичних, фізичних, хімічних і інших формул від прав інших осіб

Додаток 4. Таб. №6. Юридичне “очищення” схем, таблиць і інших подібних ілюстрацій від прав інших осіб

Додаток 5. Таб. №7. Юридичне “очищення” картографічних творів від прав інших осіб

Додаток 6. Таб. №8. Первинне юридичне “очищення” малюнків від прав інших осіб

Додаток 7. Таб. №9. Первинне юридичне “очищення” фотографічних творів від прав інших осіб

Додаток 8. Таб. №10. Первинне юридичне “очищення” кадрів аудіовізуальних творів від прав інших осіб

Додаток 9. Таб. №11. Первинне юридичне “очищення” фрагментів відеограм від прав інших осіб

Додаток 10. Таб. №12. Вторинне юридичне “очищення” малюнків від прав інших осіб

Додаток 11. Таб. №13. Вторинне юридичне “очищення” фотографічних творів від прав інших осіб

Додаток 12. Таб. №14. Вторинне юридичне “очищення” кадрів аудіовізуальних творів від прав інших осіб

Додаток 13. Таб. №15. Вторинне юридичне “очищення” фрагментів відеограм від прав інших осіб

Додаток 14. Таб. №16. Юридичне “очищення” обкладинки твору 

Comments are closed.

Розсилка новин

Інформер