Перечень публикаций В. Жукова


К ВОПРОСУ О МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ПРАВА (1988 год)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В МЕТОДОЛОГИИ  ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (2003 год)

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРІЯ І СУДОВА ПРАКТИКА (авторсько-правовий аспект) (2004 год)

Судова експертиза і інтелектуальна власність в Україні: доктрина і практика  (2006 год)

Підстави для розширеного тлумачення терміну „інформація” в діючому законодавстві України (2006 год)

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ: КОЛІЗІЯ ЗАКОНІВ (2010 год)

КОЛІЗІЇ В СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ (2014 год)


Comments are closed.

Розсилка новин

Інформер

Users: 1 гость 1 робот