Аксіоми права інтелектуальної власності

Аксіоми промислових зразків

Аксіоми промислових зразків сформульовані відповідно до ЦКУ і Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі – Закон про промислові зразки).

Аксіома ПО № 1. Промисловий зразок – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (ст. 1 Закону про промислові зразки).

Аксіома ПО № 2. Об’єктом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням (частина 2 ст. 461 ЦКУ, частина 2 ст. 5 Закону про промислові зразки).

Аксіома ПО № 3. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим і має індивідуальний характер (частина 1 ст. 461 ЦКУ;  частина 1 ст. 6 Закону про промислові зразки).

Аксіома ПО № 4. Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується свідоцтвом про державну реєстрацію промислового зразка (частина 1 ст. 462 ЦКУ).

Аксіома ПО № 5. Свідоцтво діє на території України.

Аксіома ПО № 6. Права інтелектуальної власності на промисловий зразок є дійсними з дати, наступної за датою його державної реєстрації (частина 1 ст. 465 ЦКУ).

Аксіома ПО № 7. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку і подовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних строків. Загальний строк чинності зазначених прав не може перевищувати двадцяти п’яти років від дати подання заявки (частина 5 ст. 465 ЦКУ).

Аксіома ПО № 8. Майнові права на промисловий зразок належать володільцю свідоцтва.

Аксіома ПО № 9. Власнику свідоцтва належать майнові права на промисловий зразок до тих пір, поки права не передані іншій особі.

Аксіома ПО № 10. У промислового зразка є автор (ст. 1 Закону про промислові зразки).

Аксіома ПО № 11. Автору промислового зразка належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. (частина 4 ст. 7 Закону про промислові зразки).

Аксіома ПО № 12. За створення службового промислового зразка автору виплачується винагорода (частина 1 ст. 8 Закону про промислові зразки).

Аксіома ПО № 13. Промисловий зразок використовується власником свідоцтва або особою, яка одержала дозвіл на його використання.

Аксіома ПО № 14. Дозвіл на використання промислового зразка оформляється ліцензійним договором (ліцензією) (ст. 1109 ЦКУ; частина 5 ст. 20 Закону про промислові зразки).

Аксіома ПО № 15. Ліцензійний договір (ліцензія) не вимагають обов’язкової державної реєстрації (частина 1 ст. 1114 ЦКУ).

Аксіома ПО № 16. За використання промислового зразка власнику свідоцтва виплачується винагорода.

Аксіома ПО № 17. Особа, яка до подачі заявки на промисловий зразок іншою особою сумлінно його використовувала, має право на безоплатне продовження такого використання (ст. 470 ЦКУ).

Аксіома ПО № 18. Для захисту експорту виробів промисловий зразок реєструється в країні імпортері до поставки виробів.

Аксіома ПО № 19. Особа, яка порушила права на промисловий зразок, очікує сума і в’язниця (частина 2 ст. 26 Закону про промислові зразки; ст. 177 КК).

Миттєві онлайн консультації з інтелектуальної власності 

Зразки авторських договорів


Розсилка новин

Інформер