Аксіоми права інтелектуальної власності

Аксіоми суміжних прав

Аксіоми суміжних прав (СП) — це коротка інформація про суміжні права, яка дозволяє суб’єктам суміжних прав побачити правове поле з висоти «пташиного польоту».

Аксіоми суміжних прав сформульовані відповідно до ЦКУ і Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон про авторське право).

Для більш детального розгляд тих чи інших норм суміжних прав необхідно звернутися до законодавчих актів, посилання на які дані в аксіомах суміжних прав.

Аксіома СП № 1. Суміжні права – розділ цивільного права, що регулює немайнові і майнові відносини, пов’язані зі створенням і використанням виконань, фонограм, відеограм і передач (програм) організацій мовлення.

Аксіома СП № 2. Об’єктами суміжних прав є виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організацій мовлення (ст. 449 ЦКУ; ст. 35 Закону про авторське право).

Аксіома СП № 3. Суміжні права виникають внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми і відеограми, оприлюднення передачі (програми) організацій мовлення (частина 1 ст. 36 Закону про авторське право).

Аксіома СП № 4. Суміжних права виникають без виконання будь-яких формальностей (ст. 449 ЦКУ, частина 3 ст. 36 Закону про авторське право).

Аксіома СП № 5. Суміжні права на виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організацій мовлення та право власності на річ, в якому вони виражені, не залежать одне від одного (ст. 419 ЦКУ).

Аксіома СП № 6. Особи, яким належать майнові права на виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організацій мовлення є суб’єктами суміжних прав (ст. 445 ЦК).

Аксіома СП № 7. Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавці, виробники фонограм і відеограм, організації мовлення (ст. 450 ЦКУ).

Аксіома СП № 8. Особи, які мають суміжні права, мають право використовувати знак охорони суміжних прав («Р» в колі) (частина 4 ст. 451 ЦКУ, ст. 36 Закону про авторське право).

Аксіома СП № 9. У кожного виконання є виконавець, якому належать немайнових (особистих) права (ст. 37 Закону про авторське право) і майнових прав на виконання (ст. 38 Закону про авторське право).

Аксіома СП № 10. Права виконавця виникають з моменту виконання твору (частина 1 ст. 451 ЦК).

Аксіома СП № 11. Виконавцю належать майнові права на виконання до тих пір, поки права не передані іншій особі (ст. 1113 ЦКУ).

Аксіома СП № 12. Виконання використовується виконавцем або особою, яка одержала дозвіл на його використання.

Аксіома СП № 13. Дозвіл на використання виконання оформляється ліцензійним договором (ліцензією) (ст. 1108, 1109 ЦКУ).

Аксіома СП № 14. Тільки виконавець вирішує питання про оплатне або безоплатне використання виконань.

Аксіома СП № 15. Виконавець має право на винагороду за будь-яке використання виконання.

Аксіома СП № 16. Майнові права на виконання творів є залежними від авторських прав на твір, що виконується і, отже, їх не можна використовувати без дозволу суб’єктів авторського права.

Аксіома СП № 17. У кожної фонограми (відеограми) є виробник фонограм (відеограм) (ст. 36 Закону про авторське право).

Аксіома СП № 18. Права виробника фонограм (відеограм) виникають з моменту першого виготовлення фонограми (відеограми) (частина 1 ст. 451 ЦКУ).

Аксіома СП № 19. Виробникові фонограм (відеограм) належать майнові права на фонограми (відеограми).

Аксіома СП № 20. Виробникові фонограм (відеограм) належать майнові права на фонограми (відеограми) до тих пір, поки вони не передані іншій особі (ст. 1109 ЦКУ).

Аксіома СП № 21. Фонограми (відеограми) використовується суб’єктами суміжних прав або особами, які отримали дозвіл на їх використання.

Аксіома СП № 22. Дозвіл на використання фонограми (відеограми) оформляється ліцензійним договором (ліцензією) (ст. 1008, 1109 ЦКУ).

Аксіома СП № 23. Без дозволу виробників фонограм (відеограм) і виконавців, але з виплатою винагороди дозволяється використовувати фонограми (відеограми), які опубліковані з комерційною метою.

Аксіома СП № 24. Затверджено мінімальні ставки винагороду за використання об’єктів суміжних прав (Постанова КМУ № 71; Постанова КМУ № 72).

Аксіома СП № 25. Організації колективного управління здійснюють збір винагороди за використання фонограм (відеограм), опублікованих з комерційною метою.

Аксіома СП № 26. Майнові права на фонограми (відеограми) є залежними від авторського права на виконувані твори і прав виконавців і, отже, їх не можна використовувати без дозволу авторів і виконавців.

Аксіома СП № 27. Розміщення фонограми (відеограми) в мережі Інтернету є відтворенням.

Аксіома СП № 28. Організаціям мовлення належать майнові права на передачі (програми).

Аксіома СП № 29. Ліцензійний договір (ліцензія) не вимагають обов’язкової державної реєстрації (частина 1 ст. 1114 ЦКУ).

Аксіома АП № 30. Особа, яка порушила суміжні права, очікує сума і в’язниця (ст. 51-2 КУпАП; ст. 52 Закону про авторське право; ст. 176 КК).

Миттєві онлайн консультації з інтелектуальної власності 

Зразки авторських договорів


Розсилка новин

Інформер