Он-лайн консультація містить 18 тестів і призначена для осіб, які здійснюють юридичне «очищення» видавничої продукції від прав третіх осіб.

Юридичне "очищення" видавничої продукції від прав третіх осіб проводиться для виявлення творів, які використовуються з порушенням авторського права.

Слід зазначити, що юридичне "очищення" творів від прав третіх осіб проводиться автором перед тим, як передати твір видавцю, а видавцем - до укладення договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав на твір та ліцензійного (субліцензійного) договору, а також перед підписанням акту прийому-передачі твору, створеного за договором замовлення.

За результатами юридичної «очищення» творів уточнюється перелік ліцензій (дозволів), які необхідно отримати перед тим як прийняти рішення про використання твору.

Ці дозволи (ліцензії) оформляються авторським договорами, зразки яких можна вибрати з конструктора договорів. В даний час є два види конструктора договорів: офф-лайн і он-лайн.

Крім того, твори можуть використовуватися відповідно до вільної публічної ліцензії Creative Commons.

Слід зазначити, що відповідно до частини 1 ст. 444 ГК України та п. 2 частини 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» правомірно оприлюднений твір може бути використано вільно без згоди автора і безоплатно у виданнях навчального характеру.

Закон не дає визначення виданню навчального характеру.

З огляду на це, до видань навчального характеру можуть належати будь-які видання, зміст яких дозволяє їх використовувати:

Слід зазначити, що застосування норм закону про вільне використання літературних і художніх творів у виданнях навчального характеру має ряд обмежень.

При розробці тестів враховувалися наступні обмеження на застосування норм закону про вільне використання літературних і художніх творів у виданнях навчального характеру.

1) Наведені норми закону не поширюються на твори, включені в збірники, та інші складені твори в результаті творчої праці упорядника за добором і розміщенням творів в збірнику. Однак, якщо включений в збірник твір ілюстрований літературними та художніми творами, то на ці ілюстрації можуть бути розповсюджені норми закону про вільне використання творів у виданнях навчального характеру.

2) Наведені норми закону не поширюються на похідний твір, якщо твір, який використовувався для його створення, охороняється авторським правом і дозвіл на його використання не отримано.

3) Наведені норми закону не поширюються на твір, який без згоди правовласника був підданий змінам, що не створюють похідний твір.

4) Наведені норми закону не поширюються на зображення об'єктів авторського права, які зафіксовані на відеограмі.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє, так би мовити, побачити з висоти пташиного польоту правове поле авторського права.

Тестування здійснюється в кілька етапів.

Кожен етап юридичного «очищення» творів від прав третіх осіб містить тести, кожен з яких містить питання, відповіді на які дозволяють особі, яка здійснює тестування, виявити порушення авторського права і отримати рекомендації щодо їх усунення.

Приклад результатів тестування наводиться.

З іншими прикладами результатів тестування можна ознайомитися в статті «Юридичне «очищення» творів від прав третіх осіб», опублікованій в журналі «Вища школа».

Етап 1. Юридична «очищення» видань у цілому від прав третіх осіб.

На цьому етапі виявляються порушення авторського права в моновиданнях (містять один твір) і збірниках творів.

Моновидання може бути текстовим (літературний твір), картографічним (карта) і образотворчим виданням (листівка, малюнок, плакат та іншим подібним твором).

Збірник творів може складатися з літературних і художніх творів.

Етап 2. Юридична «очищення» елементів творів від прав третіх осіб.

На цьому етапі в моновиданні і в кожному творі, включеному до збірки творів, виділяються елементи (об'єкти права інтелектуальної власності), які перевіряються на наявність дозволів (ліцензій) на їх використання. Такими елементами є літературні твори, цитати, формули, малюнки, фотографії, схеми, фрагменти відеограми та інші об'єкти права інтелектуальної власності.

Етап 3. Вторинне юридичне «очищення» елементів творів від прав третіх осіб.

На цьому етапі піддаються юридичному «очищенню» елементи твору, на яких зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори. До таких елементів твору належать фотографії, малюнки, кадри аудіовізуального твору.

У деяких випадках автор "рукописи" запозичує елементи твору з Інтернету. Зазвичай джерело запозичення вказується у вигляді гіперпосилання на відповідні інтернет-ресурси.

У зв'язку з тим, що в будь-який час ці інтернет-ресурси можуть зникнути, то елементи твору можуть залишитися без вказівки на джерело запозичення.

Для збереження джерела запозичення необхідно веб-сторінку зберегти в Інтернет-архіві, з наступною заміною існуючого в "рукописі" твору гіперпосилання на гіперпосилання веб-сторінки, збереженої в Інтернет-архіві.

Етап 4. Уточнення умов використання правомірно оприлюднених творів вільно із зазначенням імені автора.

Згідно з частиною 1 ст. 444 ЦК України та п. 2 частини 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» допускається вільне використання творів із зазначенням імені автора і джерела запозичення.

Етап 5. Перевірка правомірності використання у виданні зображення фізичної особи.

Загальна схема юридичної «очищення» видання від прав третіх осіб наводиться.

За результатами тестування складається звіт.

Юридична "очищення" видань від прав третіх осіб.

Етап 1. Юридична «очищення» видання у цілому від прав третіх осіб.

Для уточнення умов, за яких видання може бути випущено в світ без порушень авторського права, створені тест №1 і тест №2.

Тестуються як оригінальні твори, так і похідні, якими є твори, створені шляхом творчої переробки оригінального твору. Прикладами похідного творів є переклад літературного твору, похідна карта та інші твори.

Тест №1 призначений для проведення юридичної "очищення" моновидань.

Тест № 1. Тест з юридичного «очищення» моноизданий від прав третіх осіб

Тест №2 призначений для проведення юридичного "очищення" збірників творів.

Тестується кожен твір, який укладач включив до збірки, без урахування елементів (цитат, малюнків, фотографій і інших творів), які використовуються в творі, включеному в збірник. Ці елементи твору, включеного до збірки, тестуються на етапі №2.

Тест №2. Тест з юридичного «очищення» збірника творів від прав третіх осіб

Етап 2. Юридичне "очищення" елементів твору від прав третіх осіб.

В творі, який є моновиданням, та в творі, включеному до збірки, виділяються елементи, які можуть бути об'єктами права інтелектуальної власності третіх осіб, наприклад, цитати, формули, схеми, малюнки, фотографії тощо, які піддаються юридичному "очищенню" від прав третіх осіб.

Етап 2.1. Юридичне "очищення" літературних творів від прав третіх осіб.

Літературний твір може бути частиною моновидання або твору, включеного до збірки творів.

У тому випадку, якщо моновиданням є літературний твір, а збірка творів складається з літературних творів, то елементом такого літературного твору можуть бути інші літературні твори, вставлені в його текст, наприклад, вірші, які піддаються юридичної "очищення" від прав третіх осіб.

Тест №3. Тест юридичного «очищення» літературних творів від прав третіх осіб

Етап 2.2. Юридичне "очищення" цитат від прав третіх осіб.

«Цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на  його  автора і джерела цитування, іншою  особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання  на погляди іншого автора в автентичному формулюванні» (ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Деякі автори використовують фрагменти текстів з творів інших авторів без належного оформлення їх у вигляді цитат. Якщо ж цитата використовується без вказівки імені автора і джерела запозичення, то такі дії є плагіатом.

Для уникнення порушень авторського права на твори необхідно перед початком тестування поцікавитися у автора видаваного твору про наявність в творі фрагментів творів інших авторів, які використовуються без вказівки імені автора і джерела запозичення. Якщо таке використання творів має місце, то поверніть автору "рукопис" твори для правильного оформлення цитат.

У видаваному творі можуть використовуватися уривки (фрагменти) з творів народної творчості (фольклору). У цих творів немає автора, вони не є об'єктами авторського права і, отже, не є цитатою в понятті п. 1 частини 1 ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Тест №4. Тест з юридичного «очищення» цитат від прав третіх осіб

Етап 2.3. Юридичне "очищення" математичних, фізичних, хімічних та ін. формул від прав третіх осіб.

Багато видавців вважають, що формули не є об'єктами авторського права і, отже, можуть використовуватися без дозволу автора формули.

Необхідно відзначити, що якщо формула оригінальна, то вона охороняється авторським правом.

Для того щоб виключити порушення авторського права при використанні формул необхідно пройти тест №4.

Тест №5. Тест з юридичного «очищення» математичних, фізичних, хімічних та ін. формул від прав третіх осіб

Етап 2.4. Юридичне "очищення" схем, таблиць та ін. подібних ілюстрацій від прав третіх осіб.

Деякі твори містять схеми, таблиці та інші подібні ілюстрації, які є об'єктами авторського права.

Для того щоб виключити порушення авторського права на ілюстрації, їх потрібно піддати юридичному "очищенню" від прав третіх осіб. Для цієї мети призначений тест №6.

Тест №6. Тест з юридичного «очищення» схем, таблиць та ін. подібних ілюстрацій від прав третіх осіб

Етап 2.5. Юридичне "очищення" картографічних творів від прав третіх осіб.

Тест №7. Тест з юридичного «очищення» картографічних творів від прав третіх осіб

В том случае, если на карте размещены рисунки, то необходимо после теста №7 дополнительно пройти тест № 9.

В том случае, если на карте размещены фотографические произведения, то необходимо после теста №7 дополнительно пройти тест № 10.  

Этап 2.6. Юридическая "очистка" рисунков от прав третьих лиц.

Одним из видов рисунка является карикатура, использование которой имеет свои особенности.  

«Карикатура - произведение изобразительного искусства, которое является творческой переработкой другого правомерно обнародованного произведения, в том числе персонажа произведения или имени персонажа произведения, которое по своему содержанию имеет комический, сатирический характер или направляется на высмеивание определенных лиц или событий» (ст. 1 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»).

Тест №8. Тест з юридичного «очищення» карикатур від прав третіх осіб

Тест №9 призначений для юридичної "очищення" малюнків від прав третіх осіб, в тому числі карікатури, яка не відповідає терміну "карикатрура", наведеним у ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Тест №9. Тест з юридичного «очищення» малюнків від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на малюнку зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №9 необхідно додатково пройти тест № 13.

У тому випадку якщо на малюнку зображено фізичну особу, то після тесту №9 необхідно додатково пройти тест № 18.

Етап 2.7. Юридичне "очищення" фотографічних творів від прав третіх осіб.

Тест №10. Тест з юридичного «очищення» фотографічних творів від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на фотографічному творі зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №10 необхідно додатково пройти тест № 14.

У тому випадку якщо на фотографічному творі зображено фізичну особу, то після тесту №10 необхідно додатково пройти тест № 18.

Етап 2.8. Юридичне "очищення" кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб.

Тест №11. Тест з юридичного «очищення» кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на кадрі аудіовізуального твору зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №11 необхідно додатково пройти тест № 15.

У тому випадку якщо на кадрі аудіовізуального твору зображено фізичну особу, то після тесту №11 необхідно додатково пройти тест № 18.

Етап 2.9. Юридичне "очищення" зображень об'єктів, зафіксованих у відеограмі від прав третіх осіб.

Тест №12. Тест з юридичного «очищення» фрагментів відеограм від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на фрагменті відеограми зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №12 необхідно додатково пройти тест № 16.

На фрагменті відеограми може бути зображено фізичну особу. У зв'язку з тим, що дія ст. 308 ГК України поширюється тільки на фотографії і інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, то використання фрагмента відеограми із зображенням фізичної особи має здійснюватися тільки за згодою цієї фізичної особи.

Етап 3. Вторинне юридичне «очищення» елементів творів від прав третіх осіб.

Тест №13. Тест з вторинного юридичного «очищення» малюнків від прав третіх осіб

Тест №14. Тест з вторинного юридичного «очищення» фотографічних творів від прав третіх осіб

У зв'язку з тим, що практично неможливо візуально відрізнити в "рукописі" твору зображення кадру аудіовізуального твору від зображення фрагмента відеограми, то перед юридичним "очищенням" "рукопису" твору від прав третіх осіб необхідно дізнатись у автора твору про об'єкти авторського права і суміжних прав, які використовуються в "рукописі" твори в якості ілюстрацій.

Тест №15. Тест з вторинного юридичного «очищення» кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб

При проведенні тестування слід знати, що видеграмма стала об'єктом суміжних прав лише з 2004 р. В зв'язку з цим її можна використовувати тільки з дозволу особи, якій належать майнові права на відеограму.

Тест №16. Тест з вторинного юридичного «очищення» фрагмента відеограми від прав третіх осіб

Етап 4. Уточнення умов використання правомірно оприлюднених творів вільно із зазначенням імені автора у виданнях навчального характеру.

На цьому етапі тестуються твори, які є ілюстраціями моновидань та творів, включених у збірку творів.

Цей тест використовується тільки в тому випадку, якщо в результатах тестування, отриманих в попередніх тестах, є рекомендації по його використанню.

Якщо в попередніх тестах відбиралися літературні та художні твори, на які можуть поширюватися норми про вільне використання творів у виданнях навчального характеру, то по тесту №17 перевіряється дотримання особливих умов використання творів як ілюстрацій у виданнях навчального характеру.

Особливими умовами використання творів як ілюстрацій у виданнях навчального характеру є обсяг використання твору, який виправдовується поставленою метою, дотримання звичаїв ділового обороту, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі.

Зупинимося на кожній такій умові окремо.

Хоча закон не забороняє використання твору в повному обсязі, судова практика вказує на негативне ставлення суддів до такого використання твору в якості ілюстрацій у виданнях навчального характеру.

Згідно з частиною 1 ст. 7 ЦК України звичаєм визнаються правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеними у певній сфері цивільних відносин.

Слід зауважити, що автор має право на винагороду за будь-яке використання твору. Це означає, що використання твору відповідно до частиною 1 ст. 444 ЦК України та п. 2 частини 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не повинне завдавати шкоди нормальному використанню твору і не зачіпає будь-яким необґрунтованим способом законні інтереси автора.

Якщо автор дозволяє використовувати твір безоплатно, наприклад, в Інтернеті, то використання такого твору вільно, без згоди автора і без виплати винагороди не завдає шкоди нормальному використанню твору і не зачіпає будь-яким необґрунтованим способом законні інтереси автора.

Для того щоб виявити безоплатне використання творів з дозволу автора потрібно звернеться до Інтернету. Якщо буде виявлено таке використання твору, то веб-сторінку з таким твором потрібно зберегти в Інтернет-архіві, що дозволить довести в суді правомірність застосування норми закону про вільне використання твору в якості ілюстрацій у виданнях навчального характеру.

Ім'я автора може бути не зазначено в джерелі запозичення тільки в одному випадку: твір використовується анонімно, про що повинен письмово повідомити автор. У зв'язку з тим, що такий письмовий документ отримати практично неможливо, то необхідно використовувати джерела запозичення, у яких твір використовується під ім'ям автора.

Тест №17. Тест з уточнення умов вільного використання правомірно оприлюднених творів у виданнях навчального характеру

Етап 5. Перевірка правомірності використання в виданні зображення фізичної особи.

У деяких випадках твори можуть містити зображення фізичної особи. До таких творів належать малюнки, фотографічні твори, кадри аудіовізуального твору. Зображення фізичної особи може бути і на фрагменті відеограми. У цьому випадку необхідно перевірити правомірність використання у виданні зображення фізичної особи.

Тест №18. Тест про правомірність використання у виданні зображення фізичної особи

Необхідно зазначити, що робота з тестами є необхідною, але недостатньою умовою використання творів без порушення авторського права. У видавництві необхідно створити умови, які виключають порушення авторського права, а, отже, позбавляють від видавця адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

Видавцеві необхідна система управління авторським правом.

Мало хто знає, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле», переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування відображають точку зору автора тестів, яка може не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В.В., 2017-2018

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.