Ця он-лайн консультація призначена для авторів відкриттів, винаходів, ноу-хау та інших результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

При проведенні наукових досліджень виникає безліч ідей, які можуть бути використані для розробки нових технологій і виробництва нової продукції, продаж яких дозволить авторам ідей і їх роботодавцям заробити гроші. Все б було добре, та от біда, у вченого та його роботодавця немає грошей для матеріалізації ідеї в конкретному товарі. У цій ситуації виникає потреба в інвесторі.

Відомо, що інвестор вкладає гроші в комерціалізацію результатів наукових досліджень тільки в тому випадку, якщо в результаті виконаних робіт з'являються нові матеріали, технології, породи тварин, сорти рослин та інші «плоди» науково-технічного прогресу. Крім того, інвестору необхідна монополія на ринку товарів і послуг, яка може бути забезпечена лише об'єктами права інтелектуальної власності. Таким чином, для успішної комерціалізації результатів наукових досліджень необхідно особливу увагу приділяти об'єктів права інтелектуальної власності, які є в результатах наукових досліджень.

Увага! Особам, які цікавляться комерціалізацією результатів наукових досліджень, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами права інтелектуальної власності, знання яких дозволяє побачити правове поле інтелектуальної власності з висоти «пташиного польоту».

Правила роботи з тестами прості. Якщо використовується кілька браузерів, то для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому разі при переході по гіперпосиланню з одного тіста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

Приклад результатів тестування наводиться.

В процесі комерціалізації результатів наукових досліджень можна виділити три етапи, пов'язані з об'єктами права інтелектуальної власності.

Етап 1. На цьому етапі здійснюється виявлення у результатах наукових досліджень об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема відкриттів, винаходів, ноу-хау, об'єктів авторського права та інших об'єктів права інтелектуальної власності.

Для виявлення у результатах наукових досліджень відомостей, які можуть отримати охорону як об'єкти права інтелектуальної власності, створюються спеціальні тести.

В даний час створено тест по виявленню наукових відкриттів у результатах наукових досліджень, в основу якого покладено алгоритм виявлення відкриттів у результаті наукових досліджень.

Тест з виявлення наукових відкриттів у результатах наукових досліджень

Етап 2. На цьому етапі уточнюються особи, яким належать або можуть належати виключні майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (далі - правовласники).

У зв'язку з тим, що багато об'єктів права інтелектуальної власності створюються найманими працівниками, то необхідно розібратися з приналежністю майнових прав на службові твори, винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права інтелектуальної власності.

Службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем (ст. 1 Закону про авторське право).

Необхідно зазначити, що норма закону про належність майнових прав на службовий твір постійно змінювалася.

За Законом про авторське право в редакції 1993 р. роботодавцю належать виключні права на використання службового твір, якщо інше не передбачено договором.

За Законом про авторське право в редакції 2001 р. майнові права на службові твори належать роботодавцю, якщо інше не передбачено договором.

З 2004 р. діють ЦКУ та Закону про авторське право в редакції 2001 р. Необхідно зазначити, що за ЦКУ майнові права на службові твори належать роботодавцю і автору спільно, якщо інше не передбачено договором. У зв'язку з тим, що між нормами ЦКУ та Закону про авторське право є колізія (протиріччя) у питанні належності майнових прав на службовий твір, то в тестах перевага надається нормі ЦКУ, як закону, що має більшу юридичну силу.

У зв'язку з тим, що майнові права на об'єкти авторського права, наприклад, на комп'ютерні програми та бази даних, виникають з моменту їх створення, то правовласників можна встановити на підставі контракту (трудового договору), аналіз змісту якого проводиться в наступному тесті.

Увага! Перш ніж почати тестування, рекомендуємо роботодавцям та авторів службових творів ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє уникнути багатьох помилок при використанні службових творів.

Тест про належність майнових прав на службовий твір

Службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше, з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця (ст. 1 Закону про винаходи).

Необхідно зазначити, що роботодавець і автор має право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель). Це право закріплюється в контракті (трудовому договорі). Якщо в трудовому договорі (контракті) нічого не сказано про право роботодавця або автора на одержання патенту, то роботодавець має переважне право на його отримання. Однак якщо роботодавець не виконав певні дії у встановлені законом строки, то автор має право самостійно подати заявку на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель). Необхідно зазначити, що роботодавці, які не знають про таке право автора, неминуче втрачають майнові права на службові винаходи. Приклади такої «експропріації» виключних майнових прав на винаходи є.

Для того щоб автори змогли розібратися з питанням про приналежністю виключних майнових прав на службові винаходи (корисні моделі) необхідно виявити особу, яка має право на одержання патенту на винахід (корисну модель).

Увага! Перш ніж почати тестування, радимо авторам і роботодавцям ознайомитися з аксіомами технічних рішень, знання яких дозволяє уникнути багатьох помилок при оформленні прав на службові винаходи (корисні моделі).

Тест з уточнення особи, яка має право подати заявку на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель)

Етап 3. Залучення об'єктів права інтелектуальної власності в господарський оборот.

Увага! Вченим, викладачам та іншим членам наукового співтовариства, у яких є бажання перетворити результати наукових досліджень у комерційний продукт, рекомендуємо прочитати статтю «Правові механізми захисту наукових ідей при їх комерціалізації».

Для спрощення процесу вибору договору для комерціалізації результатів наукових досліджень створено конструктор договорів, в якому розміщені шаблони авторських договорів. 

Необхідно відзначити, що тестування не дає стовідсоткової гарантії того, що результати наукових досліджень містяться відомості, які можуть отримати охорону як об'єкти права інтелектуальної власності. Для завершення процесу виявлення об'єктів права інтелектуальної власності в результатах наукових досліджень необхідна більш повна інформація, ніж та, яка використовується при тестуванні. Крім того, правове поле у сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле», переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування є необхідною, але недостатньою умовою досягнення мети, яку ставить перед собою особа, яка здійснює тестування. 

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В.В. 2013-2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

 

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

Книга

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

Книга

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.