Он-лайн консультація містить тест, який призначений для роботодавців і винахідників, скориставшись яким можна дізнатися, кому належить право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель): роботодавцю або винахіднику.

Право на одержання патенту реалізується шляхом подачі відповідної заявки до ДП «Укрпатент».

Неоднозначність з приналежністю права на одержання патенту викликана тим, що роботодавець при певних умовах може втратити право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель), а винахідник це право може придбати.

Така експропріація права заявника стає можливою з трьох причин.

По-перше, із-за наявності суперечностей між нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) та Закону України «Про охорону прав на винахід і корисні моделі» (далі – Закон про винаходи).

По-друге, із-за того, що роботодавці і винахідники слабо розбираються в законодавстві про інтелектуальну власність.

По-третє, через корупцію.

Зупинимося тільки на першій причині експропріації права на одержання патенту.

У відповідності з частиною 2 ст. 429 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належить працівникові, який створив винахід (корисну модель), та юридичній або фізичній особі, де або у кого він працює, спільно, якщо інше не встановлено в договорі.

Таким чином, майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) можуть належати винахіднику або роботодавцеві, а також роботодавцю і винахіднику спільно. Все буде залежати від того, що записано в трудовому договорі (контракті) про належність майнових прав на винахід (корисну модель), створений у зв'язку з виконанням трудового договору.

У зв'язку з тим, що майнові права на винахід (корисну модель) є чинними з дати, наступної за датою державної реєстрації патенту (частина 1 ст. 465 ЦКУ), то частина 2 ст. 429 ЦКУ вказує тільки на власника патенту, якими можуть бути винахідник або роботодавець, а також роботодавець і винахідник спільно.

Відомо, що власником патенту є особа, яка вказана в заявці на отримання патенту. В даній консультації не розглядається зміна власника патенту шляхом передачі майнових прав за договором.

Однак у ЦКУ немає інформації про особу, що має право подати заявку на отримання патенту.

Для того що б уточнити цю особу, необхідно звернутися до ст. 9 Закону про винаходи.

Перш ніж піддати аналізу цю норму закону, зупинимося на понятті «службовий винахід (корисна модель)» (ст. 1 Закону про винаходи), яке розширює коло результатів творчої діяльності винахідника, на які роботодавець може отримати патент.

Службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником:

1) у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше;

2) з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Після того, як стали відомі умови створення службового винаходу (корисної моделі), повернемося до ст. 9 Закону про винаходи.

Відповідно до частини 3 цієї нормою закону право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника, якщо роботодавець протягом чотирьох місяців з моменту одержання від винахідника повідомлення про створення винаходу (корисної моделі):

1) не подасть заявку на отримання патенту;

2) не передасть право на подання заявки іншій особі;

3) не прийме рішення про визнання винаходу конфіденційною інформацією.

В цей же час роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та порядку виплати винагороди. Якщо ця вимога закону не буде виконана, то до винахідника переходить право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) (частина 3 ст. 9 Закону про винаходи).

Якщо роботодавець не виконав ці вимоги закону, то право на одержання патенту переходить до винахідника (частина 4 ст. 9 Закону про винаходи).

У відповідності з частиною 5 ст. 9 Закону про винаходи строк збереження роботодавцем службового винаходу (корисної моделі) у разі його невикористання як комерційна інформація не повинен бути більше чотирьох років.

Якщо роботодавець не виконав цю вимогу закону, то право на одержання патенту також переходить до винахідника.

Слід зазначити, що після переходу до винахідника права на одержання патенту за роботодавцем залишається право попереднього користування (частина 1 ст. 31 Закону про винаходи) та право на отримання невиключної ліцензії на використання службового винаходу (корисної моделі) (частина 4 ст. 9 Закону про винаходи).

Всі ці нюанси законодавства враховані в тесті, пройшовши який роботодавець і винахідник зможуть дізнатися, кому належить право на одержання патенту на конкретний винахід (корисну модель).

Слід зазначити, що поняття «службовий винахід (корисна модель)», «службові обов'язки», «доручення роботодавця» дають безліч лазівок для експропріації у роботодавця права заявника. Адже достатньо, наприклад, видати завдання працівникові в усній формі і винахід (корисна модель) не будуть вважатися службовими. Такі неслужбові винаходу у пропонованому тесті не тестуються.

Перед тестуванням рекомендуємо ознайомитися з аксіомами технічних рішень, знання яких дозволить уникнути багатьох помилок при оформленні прав на службові винаходи (корисні моделі).

Приклад результату тестування наводиться

Тест по уточненню особи, що має право подати заявку на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель)

Работодателю и изобретателю необходимо помнить о том, что чертежи, описания изобретений и другие материалы, в которых раскрывается суть изобретения (полезной модели), являются объектами авторского права, о которых можно узнать с аксиом авторского права.

Он-лайн консультация создана в электронной системе поддержки принятия решений на базе знаний, о которой можно прочитать в статье «Як науковим (науково-педагогічним працівникам) перетворити свої знання на пасивний дохід у вигляді роялті».

 © Владимир Коноваленко, 2018

Рекомендованная литература

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 

Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.