Ця онлайн консультація призначена для юридичного «очищення» виконань, фонограм (відеограм) від прав третіх осіб.

Юридичне «очищення» об'єктів суміжних прав проводиться з-за того, що виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права, а виробники фонограм (відеограм) повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців (частина 2 ст. 36 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Слід зазначити, що юридичне "очищення" об'єктів суміжних прав від прав третіх осіб проводиться до укладення ліцензійного (сублицензийного) договору та перед підписанням акту прийому-передачі запису виконання.

За результатами юридичного «очищення» виконань та фонограм (відеоргам) уточнюється перелік ліцензій (дозволів), які необхідно отримати перед тим як прийняти рішення про використання об'єктів суміжних прав.

Ці дозволи (ліцензії) оформляються договором.

Зразки авторських договорів, згідно з якими здійснюється розпорядження майновими правами на твори, можна вибрати з конструктора договорів.

В даний час є два види конструктора авторських договорів: оф-лайн і онлайн.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами суміжних прав, знання яких дозволяє уникнути порушень майнових прав виконавців і виробників фонограм (відеограм).

Правила роботи з тестами прості.

1) Для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому випадку нічого страшного не станеться: просто при переході по гіперпосиланню з одного тіста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

2) Перед вибором категорії тестів у полі «Назва документа» введіть інформацію, яка дозволить ідентифікувати результати тестування, наприклад, виконавця, назва твору, номер договору, номер ISBN. Ця інформація зберігається тільки при роботі в даній категорії.

3) Результати тестування краще всього зберігати в одному документі, що збільшує наочність результатів тестування. Приклад результатів тестування наводиться.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися заксіомами суміжних прав, знання яких дозволяє уникнути багатьох помилок при укладанні договорів.

Для тестування використовуються три тести.

Тест №1 дозволяє провести юридичну "очищення" виконання від прав авторів творів.

Тест №1. Юридичне "очищення" виконань від прав авторів творів

Тест №2 дозволяє провести юридичне "очищення" фонограми (відеограми) від прав виконавця.

Тест №2. Юридична "очищення" фонограм (відеограм) від прав виконавців, виробників фонограм (відеограм)

Якщо у відеограмі використовуються зображення об'єктів авторського права (твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури), то необхідно пройти тест №3.

Тест №3. Тест юридичної «очищення» зображень об'єктів, зафіксованих у відеограмі, від прав третіх осіб

Необхідно зазначити, що робота з тестами є необхідною, але недостатньою умовою видання книжкової продукції без порушення авторського права і суміжних прав. У видавництві необхідно створити умови, які виключають порушення авторського права і суміжних прав, а отже, позбавляють видавця від адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

Для комплексного вирішення питань з дотриманням авторського права і суміжних прав видавництву необхідна система управління авторським правом.

Мало хто знає, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле»,переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування можуть не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В. В., 2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.