Ця он-лайн консультація призначена для осіб, які в своїй видавничої продукції використовують фонограми і відеограми.

Видавцеві пропонується декілька тестів, пройшовши які, він зможе правильно вибрати договір про розпорядження майновими правами на об'єкти суміжних прав (виконання, фонограми, відеограми), перевірити правомірність договору в частині повноваження особи, яка підписує договір, дієздатності автора (спадкоємця), наявності майнових прав у особи, яка передає права за договором, а також зможе уточнити предмет та істотні умови договору.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами суміжних прав, знання яких дозволяє уникнути багатьох помилок при укладанні договорів.

Правила роботи з тестами прості.

1) Для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за умовчанням. В іншому випадку нічого страшного не станеться: просто при переході по гіперпосиланню з одного теста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

2) Перед вибором категорії тестів у полі «Назва документа» введіть інформацію, яка дозволить ідентифікувати результати тестування, наприклад, виконавця, назва твору, номер договору, номер ISBN. Ця інформація зберігається тільки при роботі в даній категорії.

Тестування може піддаватися проект договору, який видавець планує укласти, а при його відсутності за результатами тестування можна вибрати вид договору і уточнити його істотні умови.

Для того щоб вибрати договір, який укладається з виконавцем твору і виробником фонограми (відеограми), необхідно скористатися тестом №1.

Зазвичай до таких договорами відносяться договір замовлення, ліцензійний договір і договір, відповідно до якого здійснюється виробництво фонограм (відеограм).

Слід зазначити, що перед підписанням ліцензійного договору і акту прийому-передачі запису виконання проводиться юридична "очищення" об'єктів суміжних прав від прав третіх осіб.

Тест №1. Тест з уточнення виду договору, який потрібно укласти

У зв'язку з тим, що договір замовлення і ліцензійний договір підписує фізична особа, то необхідно перевірити правомірність договору в частині повноваження особи, яка підписує договір, дієздатності автора (спадкоємця), наявность майнових прав у особи, яка передає права за договором. Для цієї мети створені тести №2, №3.

Тест №2. Тест по перевірці правомірності укладення договору замовлення

Тест №3. Тест по перевірці правомірності ліцензійного договору

Тести №4 - №6 дозволяють уточнити предмет договору та його істотні умови.

Тест №4. Тест з уточнення предмета договору замовлення та його істотних умов

Тест №5. Тест з уточнення предмета ліцензійного договору та його істотних умов

Договору, у відповідності з яким здійснюється виробництво фонограм (відеограм), є змішаним договорами (частина 2 ст. 628 ЦКУ). Він містить елементи різних договорів: договору підряду, згідно з яким здійснюється запис фонограми (відеограми), і договору, у відповідності з яким здійснюється розпорядження майновими правами на об'єкти суміжних прав.

Використовуються два види змішаних договорів.

1) Договір, що містить елементи договору підряду та ліцензійного договору.

2) Договір, що містить елементи договору підряду та договору про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти суміжних прав.

Тест №6. Тест з уточнення предмета договору, у відповідності з яким здійснюється виробництво фонограм (відеограм), і його істотних умов

У зв'язку з тим, що суб'єктам суміжних прав належать немайнові права і ці права за договором не передаються, то видавцеві необхідно знати, як правильно відобразити в договорі дотримання немайнових прав виконавців і виробників фонограм (відеограм). Для цієї мети використовується тест №7.

Тест №7. Тест по уточненню немайнових прав виконавців і виробників фонограм (відеограм), які повинні бути відображені в договорі

Необхідно зазначити, що робота з тестами є необхідною, але недостатньою умовою видання книжкової продукції без порушення авторського права і суміжних прав. У видавництві необхідно створити умови, які виключають порушення авторського права і суміжних прав, а отже, позбавляють видавця від адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

Для комплексного вирішення питань з дотриманням авторського права і суміжних прав видавництву необхідна система управління авторським правом.

Мало хто знає, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле»,переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування можуть не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В. В., 2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.