Ця он-лайн консультація призначена для осіб, які здійснюють договорну роботу.

Видавцеві пропонується декілька тестів, пройшовши які, він зможе правильно вибрати договір про розпорядження майновими правами на твори, перевірити правомірність договору в частині повноваження особи, яка підписує договір, дієздатності автора (спадкоємця), наявності майнових прав у особи, яка передає права за договором, а також зможе уточнити предмет та істотні умови договору.

За результатами тестування видавець може вибрати зразок авторського договору з конструктора договорів.
В даний час є два види конструктора договорів: оф-лайн і он-лайн.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє уникнути багатьох помилок при укладанні договорів.

Правила роботи з тестами прості.

1) Для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому випадку нічого страшного не станеться: просто при переході по гіперпосиланню з одного теста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

2) Перед вибором категорії тестів у полі «Назва документа» введіть інформацію, яка дозволить ідентифікувати результати тестування, наприклад, автора твору, назва твору, номер договору, номер ISBN. Ця інформація зберігається тільки при роботі в даній категорії.

Тестування може піддаватися проект договору, який видавець планує укласти, а при його відсутності за результатами тестування можна вибрати вид договору і уточнити його істотні умови.

Приклад результату тестування наводиться.

Тест № 1 дозволяє вибрати авторський договір, який необхідно укласти з автором твору, юридичною особою або спадкоємцем.

Зазвичай до таких авторськими договорами відносяться договір замовлення, ліцензійний договір і субліцензійний договір.

Тест №1. Тест з уточнення виду авторського договору, який потрібно укласти з резидентом

Тест №2 – Тест № 4 дозволяють перевірити правомірність договору в частині повноваження особи, яка підписує договір, дієздатності автора (спадкоємця), наявності майнових прав у особи, яка передає права за договором.

Тест №2. Тест по перевірці правомірності договору замовлення

Тест №3. Тест по перевірці правомірності ліцензійного договору

Тест №4. Тест по перевірці правомірності субліцензійного договору

Тест №5 - Тест № 7 дозволяють уточнити предмета та умов договору.

Тест №5. Тест з уточнення предмета і умов договору замовлення

Тест №6. Тест з уточненню предмета і умов ліцензійного договору

Тест №7. Тест з уточнення предмета і умов субліцензійного договору

У зв'язку з тим, що автору належать особисті немайнові права, які за договором не передаються, то видавцеві необхідно знати, як правильно відобразити в договорі дотримання немайнових прав авторів творів. Для цієї мети використовується тест №8.

Тест №8. Тест з уточнення немайнових прав авторів творів, які повинні бути відображені в договорі

Необхідно зазначити, що робота з тестами є необхідною, але недостатньою умовою видання творів без порушення авторських прав. У видавництві необхідно створити умови, які виключають порушення авторського права, а, отже, позбавляють видавця від адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

Для комплексного вирішення питань з дотриманням авторського права на видавничу продукцію видавцеві необхідна система управління авторським правом.

Мало хто знає, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле»,переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування можуть не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В. В., 2013-2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

 

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

Книга

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

Книга

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.