Ця он-лайн консультація дозволяє фахівцям підприємства побачити проблеми з використанням службових творів, створюваними найманими працівниками, і отримати рішення наявних проблем шляхом їх тестування.

Найманими працівниками підприємства створюються службові твори, визначення якого дано в Законі про авторське право (ст. 1).

Службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Необхідно зазначити, що норма закону про належність майнових прав на службові твори постійно змінювалася. Володіючи інформацією про належність майнових прав на службовий твір в конкретному часовому інтервалі, автори і роботодавці можуть визначити ступінь свободи в розпорядженні майновими правами на службовий твір.

Незважаючи на те, що норма закону про належність майнових прав на службовий твір змінювалася, залишається незмінною норма закону про винагороду, що виплачується авторам службових творів.

За створення і використання службового твору автору виплачується авторська винагорода, розмір якого і порядок виплати встановлюється в трудовому договорі і (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

У зв'язку з тим, що роботодавці зазвичай не обтяжують себе питаннями використання службових творів, то неминуче порушення авторського права на результати творчої праці найманого працівника. Для того щоб виключити такі порушення, роботодавцеві необхідно знати про належність майнових прав на службові твори, а також про умови, при виконанні яких виключаються порушення авторського права.

В даний час діє два законодавчі акти у сфері авторського права: ЦКУ та Закону про авторське право. Між цими законами є протиріччя (колізія) в частині належності майнових прав на службові твори.

Так, відповідно до ЦКУ (частина 2 ст. 429) майнові права на твір, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові і роботодавцю спільно, якщо інше не встановлено у трудовому договорі. У відповідності з Законом про авторське право (частина 2 ст. 16) майнові права на службовий твір належить роботодавцю, якщо в трудовому договорі не встановлено інше.

Необхідно зазначити, що Закон про авторське право є спеціальним законом у сфері авторського права. У зв'язку з цим деякі роботодавці дотримуються тієї точки зору, що слід застосовувати норму права Закону про авторське право. Точка зору цих роботодавців спирається на загальноприйняте правило про те, що якщо виявлено протиріччя між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом, то перевага віддається спеціальним актом. Однак роботодавець, які дотримуються цієї точки зору, не враховують ту обставину, що ЦКУ є нормативно-правовим актом, виданим пізніше Закону про авторське право. Це означає, що в даному випадку слід застосовувати норми ЦКУ.

Правила роботи з тестами прості.

1) Для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому випадку нічого страшного не станеться: просто при переході по гіперпосиланню з одного тіста на іншій доведеться ще раз ввести логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

2) Перед вибором категорії тестів у полі «Назва документа» введіть інформацію, яка дозволить ідентифікувати результати тестування, наприклад, ПІБ найманого працівника. Ця інформація зберігається тільки при роботі в даній категорії.

3) Результати тестування краще всього зберігати в одному документі, що збільшує наочність результатів тестування. Приклад такого документа наводиться.

Увага! Перш ніж почати тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє уникнути багатьох помилок при використанні службових творів.

З трудового договору можна дізнатися про належність виключних майнових прав на службові твори, про розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання службового твору.

Тест №1. Тест з уточнення належності майнових прав на службовий твір у різних часових інтервалах

У тому випадку, якщо за трудовим договором виключні майнові права на службовий твір належать автору або автору та роботодавцю спільно, то використання службового твору має здійснюватися роботодацем за ліцензійним договором, укладеним з автором. Для уточнення умов такого ліцензійного договору необхідно скористатися тестом №2.

Тест №2. Тест з уточнення умов ліцензійного договору, що укладається з автором службового твору

За результатами тестування видавець може вибрати зразок ліцензійного договору з конструктора договорів.
В даний час є два види конструктора договорів: оф-лайн і он-лайн.

У зв'язку з тим, що автор має право на винагороду за створення та використання службового твору, то необхідно уточнити умови дотримання роботодавцем прав автора службового твору на винагороду. Для уточнення цих умов використовується тест № 3.

Тест №3. Тест з уточнення умов дотримання роботодавцем права автора службового твору на винагороду

У зв'язку з тим, що автору належать особисті немайнові права, які за договором не передаються, то роботодавцю необхідно знати, як правильно відобразити в договорі дотримання немайнових прав авторів службових творів. Для цієї мети використовується тест №4.

Тест №4. Тест з уточнення немайнових прав автора службового твору, які повинні бути враховані при його використанні

Увага! Інформація для тих роботодавців, які хочуть зменшити витрати на заробітну плату авторів службових творів. Необхідно відзначити, що при вирішенні цієї задачі можна, як це не парадоксально звучить, збільшити доходи найманих працівників. Про те, як цього досягти, читайте у статті «Збільшення доходів авторів службових творів при зниженні витрат роботодавця».

Мало хто знає, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле», переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування відображають точку зору автора тестів, яка може не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В.В., 2013-2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

 

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

Книга

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

Книга

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.