Онлайн консультація містить тести, які дозволяють провести юридичне «очищення» кадру аудіовізуального твору, який використовується як ілюстрація, від прав третіх осіб.

У зв'язку з тим, що кадр аудіовізуального твору може використовуватися самостійно, то відповідно до ст. 9 Закону України "Про авторське право і суміжна права" кадр розглядається як твір і охороняется авторським правом.

Юридичне "очищення" кадру аудіовізуального твору від прав третіх осіб проводиться до початку його використання.

Юридичне "очищення" кадру аудіовізуального твору проводиться для виявлення порушень авторського права при його використанні.

За результатами юридичного «очищення» твору уточнюється перелік ліцензій (дозволів), які необхідно отримати, перед тим як прийняти рішення про використання твору.

Дозвіл (ліцензія) оформляється договором, яких можна створити в конструкторі договорів

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє побачити з висоти пташиного польоту правове поле авторського права.

Приклад результатів тестування наводиться.

Тест №1. Тест з юридичного «очищення» кадру аудіовізуального твору від прав третіх осіб

Якщо на кадрі аудіовізуального твору зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то ці зображення також потребують юридичного «очищення», для проведення якого необхідно скористатися тестом №2. 

Тест №2. Тест з вторинного юридичного «очищення» кадру аудіовізуального твору від прав третіх осіб

Якщо на кадрі аудіовізуального твору зображено фізичну особу, то необхідно перевірити правомірність використання зображення фізичної особи, скориставшись відповідною онлайн консультацією.

Ухвалення рішення про використання твору здійснюється за результатами тестування всіх рекомендованих тестів.

З іншими видами юридичного "очищення" твору можна ознайомитися в статті «Юридичне «очищення» творів від прав третіх осіб», опублікованій в журналі «Вища школа».

© Коноваленко В.В., 2021

Художниця Лариса М. Клімова

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.