Онлайн консультація містить 19 тестів і призначена для виявлення у видавничій продукції, що видавалася до 01.01.2023 р., порушень авторського права.

Результати тестування можна використовувати для підготовки претензії або позову про захист авторського права.

До 01.01.2023 р. літературні і художні твори використовувалися вільно у виданнях навчального характеру. 

З 01.01.2023 р. діє нова редакція Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 01.12.2022 р. № 2811-IX, яка не передбачає вільне використання ілюстрацій в друкованих виданнях.

Для виявлення порушень авторського права проводиться юридичне "очищення" видання від прав третіх осіб.

Тестування здійснюється у кілька етапів.

Загальна схема юридичної «очищення» видання від прав третіх осіб наводиться.

Приклад результатів тестування наводиться.

Етап 1. Юридична «очищення» видань у цілому від прав третіх осіб.

На цьому етапі виявляються порушення авторського права в моновиданнях (містять один твір) і збірниках творів.

Тестуються як оригінальні твори, так і похідні, якими є твори, створені шляхом творчої переробки оригінального твору. Прикладами похідного творів є переклад літературного твору, похідна карта та інші твори.

Тест №1 використовується для всіх видів моновидань: текстових (літературний твір), картографічних (карта), образотворчих (листівка, малюнок, плакат і іншим подібним твором).

Тест № 1. Тест з юридичного «очищення» моноизданий від прав третіх осіб

Збірник творів може складатися з літературних і художніх творів.

Тестується кожен твір, який укладач включив до збірки.

Тест №2. Тест з юридичного «очищення» збірника творів від прав третіх осіб

Етап 2. Юридичне "очищення" елементів твору, які використовуються як ілюстрації, від прав третіх осіб.

У творі, який є моновиданням, та у творі, включеному до збірки, виділяються елементи, які використовуються як ілюстрації, а саме літературні твори, наприклад, вірші (етап 2.1), цитати (етап 2.2), формули (етап 2.3), схеми (етап 2.4), картографічні твори (етап 2.5), карикатури (етап 2.6), малюнки (етап 2.6), фотографії (етап 2.7), кадри аудіовізуального твору (етап 2.8), персонажі з мультиплікаційних фільмів (етап 2.9), фрагменти відеограм (етап 2.10).

Ці елементи твору піддаються юридичному  "очищенню" від прав третіх осіб.

Етап 2.1. Юридичне "очищення" літературних творів, які використовуються як ілюстрації, від прав третіх осіб.

Літературний твір може бути частиною моновидання або твору, включеного до збірки творів, наприклад, вірш. 

Тест №3. Тест юридичного «очищення» літературних творів як ілюстрації від прав третіх осіб

Етап 2.2. Юридичне "очищення" цитат від прав третіх осіб.

«Цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на  його  автора і джерела цитування, іншою  особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання  на погляди іншого автора в автентичному формулюванні» (ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Деякі автори використовують фрагменти текстів з творів інших авторів без належного оформлення їх у вигляді цитат. Якщо ж цитата використовується без вказівки імені автора і джерела запозичення, то такі дії є плагіатом.

Для уникнення порушень авторського права на твори необхідно перед початком тестування поцікавитися у автора видаваного твору про наявність в творі фрагментів творів інших авторів, які використовуються без вказівки імені автора і джерела запозичення. Якщо таке використання творів має місце, то поверніть автору "рукопис" твори для правильного оформлення цитат.

У видаваному творі можуть використовуватися уривки (фрагменти) з творів народної творчості (фольклору). У цих творів немає автора, вони не є об'єктами авторського права і, отже, не є цитатою в понятті п. 1 частини 1 ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Тест №4. Тест з юридичного «очищення» цитат від прав третіх осіб

Етап 2.3. Юридичне "очищення" математичних, фізичних, хімічних та ін. формул від прав третіх осіб.

Багато видавців вважають, що формули не є об'єктами авторського права і, отже, можуть використовуватися без дозволу автора формули.

Необхідно відзначити, що якщо формула оригінальна, то вона охороняється авторським правом.

Для того щоб виключити порушення авторського права при використанні формул необхідно пройти тест №5.

Тест №5. Тест з юридичного «очищення» математичних, фізичних, хімічних та ін. формул від прав третіх осіб

Етап 2.4. Юридичне "очищення" схем, таблиць та ін. подібних ілюстрацій від прав третіх осіб.

Деякі твори містять схеми, таблиці та інші подібні ілюстрації, які є об'єктами авторського права.

Для того щоб виключити порушення авторського права на ілюстрації, їх потрібно піддати юридичному "очищенню" від прав третіх осіб. Для цієї мети призначений тест №6.

Тест №6. Тест з юридичного «очищення» схем, таблиць та ін. подібних ілюстрацій від прав третіх осіб

Етап 2.5. Юридичне "очищення" картографічних творів від прав третіх осіб.

Тест №7. Тест з юридичного «очищення» картографічних творів від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на карті розміщені малюнки, то необхідно після тесту №7 додатково пройти тест № 9.

У тому випадку, якщо на карті розміщені фотографічні твори, то необхідно після тесту №7 додатково пройти тест № 10.

Етап 2.6. Юридична "очищення" малюнків від прав третіх осіб.

Одним з видів малюнка є карикатура, використання якої має свої особливості.

Тест №8. Тест з юридичного «очищення» карикатур від прав третіх осіб

Тест №9 призначений для юридичної "очищення" малюнків від прав третіх осіб, в тому числі карікатури, яка не відповідає терміну "карикатура", наведеним у ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Тест №9. Тест з юридичного «очищення» малюнків від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на малюнку зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №9 необхідно додатково пройти тест № 14.

У тому випадку якщо на малюнку зображено фізичну особу, то після тесту №9 необхідно додатково пройти тест №19.

Етап 2.7. Юридичне "очищення" фотографічних творів від прав третіх осіб.

Тест №10. Тест з юридичного «очищення» фотографічних творів від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на фотографічному творі зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №10 необхідно додатково пройти тест № 15.

У тому випадку якщо на фотографічному творі зображено фізичну особу, то після тесту №10 необхідно додатково пройти тест № 19.

Етап 2.8. Юридичне "очищення" кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб.

Тест №11. Тест з юридичного «очищення» кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на кадрі аудіовізуального твору зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №11 необхідно додатково пройти тест № 16.

У тому випадку якщо на кадрі аудіовізуального твору зображено фізичну особу, то після тесту №11 необхідно додатково пройти тест № 19.

Етап 2.9. Перевірка дотримання авторського права на персонаж з мультиплікаційного фільму.

Тест №12. Тест з перевірки дотримання авторського права на персонаж з мультиплікаційного фільму

Етап 2.10. Юридичне "очищення" зображень об'єктів, зафіксованих у відеограмі, від прав третіх осіб.

Тест №13. Тест з юридичного «очищення» фрагментів відеограм від прав третіх осіб

У тому випадку, якщо на фрагменті відеограми зображені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та ін. твори, то після тесту №13 необхідно додатково пройти тест № 17.

На фрагменті відеограми може бути зображено фізичну особу. У зв'язку з тим, що дія ст. 308 ГК України поширюється тільки на фотографії і інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, то використання фрагмента відеограми із зображенням фізичної особи має здійснюватися тільки за згодою цієї фізичної особи.

Етап 3. Вторинне юридичне «очищення» елементів творів від прав третіх осіб.

На цьому етапі перевіряється правомірність використання в якості ілюстрації зображення об'єкта авторського права на на малюнку, фотографії, кадрі аудівізуального твору, фрагменті відеограми.

Тест №14. Тест з вторинного юридичного «очищення» малюнків від прав третіх осіб

Тест №15. Тест з вторинного юридичного «очищення» фотографічних творів від прав третіх осіб

У зв'язку з тим, що практично неможливо візуально відрізнити в "рукописі" твору зображення кадру аудіовізуального твору від зображення фрагмента відеограми, то перед юридичним "очищенням" "рукопису" твору від прав третіх осіб необхідно дізнатись у автора твору про об'єкти авторського права і суміжних прав, які використовуються в "рукописі" твори в якості ілюстрацій.

Тест №16. Тест з вторинного юридичного «очищення» кадрів аудіовізуального твору від прав третіх осіб

При проведенні тестування слід знати, що видеграмма стала об'єктом суміжних прав лише з 2004 р. В зв'язку з цим її можна використовувати тільки з дозволу особи, якій належать майнові права на відеограму.

Тест №17. Тест з вторинного юридичного «очищення» фрагмента відеограми від прав третіх осіб

Етап 4. Уточнення умов використання правомірно оприлюднених творів вільно із зазначенням імені автора і джерела запозичення у виданнях навчального характеру.

На цьому етапі тестуються твори, які використовуються як ілюстрації.

Цей тест використовується тільки в тому випадку, якщо в результатах тестування, отриманих в попередніх тестах, є рекомендації по його використанню.

Якщо в попередніх тестах відбиралися літературні та художні твори, на які можуть поширюватися норми про вільне використання творів у виданнях навчального характеру, то по тесту №17 перевіряється дотримання особливих умов використання творів як ілюстрацій у виданнях навчального характеру.

Тест №18. Тест з уточнення умов вільного використання правомірно оприлюднених творів в якості ілюстрацій у виданнях навчального характеру

Етап 5. Перевірка законності використання в виданні зображення фізичної особи.

У деяких випадках твори можуть містити зображення фізичної особи. До таких творів належать малюнки, фотографічні твори, кадри аудіовізуального твору. Зображення фізичної особи може бути і на фрагменті відеограми. У цьому випадку необхідно перевірити законность використання у виданні зображення фізичної особи.

Тест №19. Тест з перевірці законності використання у виданні зображення фізичної особи

© Коноваленко В.В., 2017-2023  #ВолодимирКоноваленко

Художниця Лариса М. Клімова

 

    Ютуб-канал "Гола правда про інтелектуальну власність 

    Блог у Facebook "Гола правда про інтеллектуальну власність 

     

  

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

 

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 

 

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 

 

Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.