Онлайн консультація дозволяє вибрати вид авторського договору, до яких відносяться договір про передачу (відчуження) майнових прав на твори у галузі літератури, науки і мистецтва, договір замовлення і ліцензійний (субліцензійний) договір.

Необхідність в онлайн консультації викликана тим, що стороною договору можуть бути автори, які можуть бути підприємцями, спадкоємці та юридичні особи, договірні відносини з якими мають свої обмеження, про які багато видавці не знають.

Крім того, багато видавців не здогадуються про деяких істотних умовах кожного виду авторського договору, які можуть значно обмежити можливості видавця у видавничій діяльності.

Після того, як обраний вид договору, проект авторського договору можна отримати в конструкторі договорів.

Увага! Особам, які здійснюють тестування, рекомендуємо ознайомитися з аксіомами авторського права, знання яких дозволяє уникнути помилок при укладанні договорів.

Приклад результату тестування наводиться

Інформацію про особу, з якою укладається договір, можна зібрати, скориставшись сервісом перевірки контрагентів, наприклад, сервісом YouControl.

Тест №1. Тест з вибору виду договору

У зв'язку з тим, що однією із сторін договору може бути автор або спадкоємці, які можуть бути малолітніми або неповнолітніми особами, то виникає необхідність у перевірці повноважень фізичної особи на підписання договору.

Для цього створено тест №2.

Тест №2. Тест з уточнення повноважень фізичної особи на укладення договору

Для уточнення умов договору створені тести №3-№6.

Тест №3. Тест з уточнення умов, за яких можна укласти договір про передачу (відчуження) майнових прав

Тест №4. Тест з уточнення умов договору замовлення

Тест №5. Тест з уточнення умов ліцензійного договору

Тест №6. Тест з уточнення умов, за яких можна укласти сублицензионний договір

У зв'язку з тим, що автору належать немайнові права на твір, які за договором не передаються, то необходио знати, як правельно ці права відобразити в договорі.

Тест №7. Тест з уточнення немайнових прав автора твору, які повинні бути відображені в договорі

© Коноваленко В.В., 2020

Художниця Лариса М. Клімова

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

 

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

Книга

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

Книга

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.