Онлайн консультація містить 3 конструктори договорів про передачу (відчуження) виключних майнових прав на твори. 

Як свідчіть судова практика, останнім часом видавці все частіше стають відповідачами в судах по справам про захист авторського права на твори. Щоб у цьому переконатися достатньо зайти в єдиний реєстр судових рішень і ввести ключові слова "Видавництво. Авторське право".

Основною причиною через яку видавці програють справи в судах є договір, який містять масу помилок, які приводять до поразки в суді і, відповідно, до виплати компенсацій за порушення авторського права. 

Слід зазначити, що доки підготовкою договорів в видавництвах будуть займатися не фахівці в договірної роботи та авторському праві, а директор, головний редактор, головний бухгалтер, економіст і будь-яка інша особа, якій цю роботу доручено, проблем з порушенням авторського права на твори не уникнути.

Для того щоб видавцю уникнути проблем з порушенням авторського права на твір, необхідно використовувати якісні договори про розпоряждення майновими правами на твори.

Слід зазначити, що мрія видавця про якісний договір стала реальністю. Справа в тому, що створені шаблони договорів, кожний з яких є конструктором договорів, використовуючи який видавець може створити десятки договорів з одного шаблону.

Увага!  В конструктору договору вимкнено функції виділення і перетягування, «Вирізати», «Копіювати», «Виділити все». Крім того, відключено комбінацію клавіш <Ctrl>+<А>, <Ctrl>+<S>, <Alt>+<Key>.

Зразок договору можна роздрукувативикориставши комбінацію клавіш <Ctrl>+<Р>.

Якщо маєте намір зберігти на комп’ютери підготовлений договір, то використовуйте віртуальний принтера, наприклад, doPDF.

У цій консультації містяться договори, відповідно до яких видавець отримує виключні майнові права на літературні твори, твори образотворчого мистецтва (малюнки, фотографічні твори) і збірники творів. 

Договір про передачу (відчуження) виняткових майнових прав на літературний твір

Договір про передачу (відчуження) виняткових майнових прав на твір образотворчого мистецтва

Договір про передачу (відчуження) виняткових майнових прав на збірник творів

© Зразки авторських договорів, як літературні твори, Володимир В. Коноваленко, 2007-2017

#ВолодимирКоноваленко

© Конструктор договорів, як комп’ютерна програма, Володимир В. Коноваленко, Андрій С. Коловський, 2015-2017

Художниця Лариса М. Клімова

 

    Ютуб-канал "Гола правда про інтелектуальну власність 

    Блог у Facebook "Гола правда про інтеллектуальну власність 

     

  

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

 

 

 

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

 

 

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 

 

 

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 

 

Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.