Он-лайн консультація призначена для бухгалтера і дозволяє видавництву:

1) уникнути заниження податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток підприємств;

2) правильно нараховувати та утримувати єдиний соціальний внесок та військовий збір з винагороди, що нараховується за договорами щодо розпорядження майновими правами на твори, виконання, фонограми і відеограми.

Є дві основні причини, через які виникає заниження податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток підприємств.

По-перше, деякі норми ПКУ та інших нормативних актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків і контролюючих органів, які неминуче призводять до заниження податкових зобов'язань.

По-друге, бухгалтер видавництва, як правило, практично не розбирається в інтелектуальної власності, яка використовується в видавничої продукції.

Для бухгалтера основним джерелом знань у сфері оподаткування операцій з об'єктами інтелектуальної власності є бухгалтерські періодичні видання. Проте публікацій на цю тему дуже мало, та й ті з'являються нерегулярно.

Он-лайн консультація містить 4 тестуякі містять ряд питань і відповіді на них.

В залежності від обраних відповідей на поставлені запитання формуються результати тестування, які відображаються у вигляді таблиці і містить рекомендації щодо правильного застосування пільги з ПДВ та обліку майнових прав на твори, виконання, фонограми і відеограми.

Приклад результатів тестування наводиться.

Тест №1 призначений для уточнення умов оподаткування ПДВ операцій з видавничою продукцією.

У зв'язку з тим, що є два періоди, в яких пільга по ПДВ, передбачена п. 197.1.25 ст. 197 ПКУ, поширюється на різні види діяльності видавництва, то в тесті розглянуто застосування пільга по ПДВ у періодах з 01.01.2015 р. по 04.03.2015 р. і з 04.03.2015 р. по теперішній час.

Слід відзначити, що з застосуванням пільги щодо ПДВ є проблеми, так як серед фахівців ДФС поширена думка про те, що пільга поширюється тільки на книги, до яких належать видання яке має понад 48 сторінок.

З цією думкою фахівців ДФС можна ознайомитись у статті "Книги і періодичні видання друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва: деякі питання обкладення ПДВ", опубліковану в "Віснику податкової служби України" від 12.06.2015 р. № 22.

Ця точка зору фахівців ДФС знайшла своє відображення в лист ГФС від 29.01.2016 р. № 1745/99-99/19-03-02-15.

Однак ситуація із застосуванням пільги по ПДВ набагато гірше, ніж здається. Справа в тому, що не тільки операції з книгами можуть стати джерелом заниження податкових зобов'язань з ПДВ.

Аналіз пільги по ПДВ вказує на те, що пільга з ПДВ поширюється тільки на видання, що має понад 48 сторінок, і всього на кілька видів неперіодичних видань, а саме підручникии, навчальні посібники та мовні словники.

Операції з іншими видами видань є об'єктом оподаткування ПДВ.

Ще одним головним болем для бухгалтера є поняття «роялті», яке з 01.01.2015 р. остаточно заплутало бухгалтера.

Справа в тому, що з 01.01.2015 р. не всі платежі, отримані за використання об'єктів авторського права і суміжних прав, є роялті в понятті п. 14.1.225 ст. 14 ПКУ.

У зв'язку з тим, що багатьом бухгалтерам важко розділити платежі на роялті – не роялті, то виникає проблема з виділенням операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 196.6.1 ст. 196 ПКУ.

Для того щоб розібратися з цими питаннями, бухгалтеру необхідно пройти тест №1.

Тест №1. Уточнення умов оподаткування ПДВ операцій з видавничою продукцією

Для того щоб правильно відобразити в обліку видавництва операції з майновими правами на твори, виконання, фонограми і відеограми, використовуються тест №2, тест №3, тест №4.

Тест №2. Уточнення умов договору для правильного відображення операцій з майновими правами на твори

Тест №3.Уточнення умов договору для правильного відображення операцій з майновими правами на виконання

Тест №4.Уточнення умов договору для правильного відображення операцій з майновими правами на фонограми (видеограммамы)

Слід відзначити, що тести дозволяють бухгалтеру побачити проблеми з оподаткуванням операцій з видавничою продукцією і прийняти рішення, що зменшують імовірність заниження налдогових зобов'язань по ПДВ і податку на прибуток підприємств.

Виникає питання. А як бути з можливим заниженням налоговх зобов'язань в період дії існуючої пільги по ПДВ, передбаченої п. 197.1.25 ст. 197 ПКУ?

Єдиний вихід з глухого кута, це скористатися презумпцією правомірності рішень платника податків, передбаченої п. 4.1.4 ст. 4 ПКУ, при розбіжностях з ДФС.

У цьому напрямку ми працюємо.

© Коноваленко В. В., 2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.