Ця он-лайн консультація призначена для бухгалтера і дозволяє правильно відображати операції з об'єктами авторського права та суміжних прав в обліку підприємства.

Он-лайн консультація містить три тести з оподаткування операцій з резидентами.

Тести містять ряд питань і відповіді на них.

Залежно від обраних відповідей на поставлені запитання формуються результати тестування, які відображаються у вигляді таблиці.

Приклад результатів тестування наводиться.

Он-лайн консультація не поширюється на операції з комп'ютерними програмами і базами даннами, а також на операції з передачами (програм) організацій мовлення.

У зв'язку з тим, що більшість бухгалтерів не знають авторського права і суміжних прав, то неминуче заниження податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток підприємств.

Використання он-лайн консультації дозволить платникові податків уникнути заниження податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток підприємств.

Правила роботи з тестами прості.

1) Для тестування використовуйте той браузер, який встановлений за замовчуванням. В іншому випадку нічого страшного не станеться: просто при переході по гіперпосиланню з одного тіста на іншій доведеться ще раз вводити логін і пароль для доступу до тестів через браузер, встановлений за умовчанням.

2) Перед вибором категорії тестів у полі «Назва документа» введіть інформацію, яка дозволить ідентифікувати результати тестування, наприклад, виконавця, назва твору, номер договору, номер ISBN. Ця інформація зберігається тільки при роботі в даній категорії.

Перших два тести призначені для уточнення виду активів видавництва.

Тест №1 призначений для оподаткування операцій з придбання майнових прав на об'єкти авторського права (твори у сфері літератури, науки і мистецтва).

Тест №2 призначений для оподаткування операцій з придбання майнових прав на об'єкти суміжних прав (виконання, фонограми і відеограми).

Тест №1. Оподаткування операцій з об'єктами авторського права

Тест №2. Оподаткування операцій з об'єктами суміжних прав

У зв'язку з тим, що деякі операції з видавничою продукцією не є об'єктом оподаткування ПДВ (п. 196.6.1 ст. 196 ПКУ), а на інші операції поширюється пільга з ПДВ (п. 197.1.25 ст. 197 ПКУ), то виникає необхідність уточнення умов, за яких діють ці норми ПКУ.

У зв'язку з тим, що з 01.01.2015 р. не всі платежі, одержані як винагорода за використання об'єктів авторського права і суміжних прав є роялті в понятті п. 14.1.225 ст. 14 ПКУ, то може мати місце заниження податкових зобов'язань з ПДВ.

Необхідно відзначити, що з застосуванням пільги по ПДВ є проблеми, так як серед фахівців ДФС поширена думка про те, що пільга поширюється тільки на книги, до яких відносяться видання, які мають більше 48 сторінок.

З думкою фахівців ДФС можна ознайомитись в статті "Книги і періодичні видання друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва: деякі питання оподаткування ПДВ", опубліковану в «Вісник державних податкової служби України" від 12.06.2015 р № 22.

З цього питання є лист ДФС від 29.01.2016 р № 1745/99-99/19-03-02-15.

Тест №3 призначений для уточнення умов оподаткування ПДВ операцій з об'єктами авторського права та суміжних прав з 01.01.2015 р.

Тест №3. Уточнення умов оподаткування ПДВ операцій з об'єктами авторського права та суміжних прав

Необхідно зазначити, що робота з тестами є необхідною, але недостатньою умовою видання книжкової продукції без заниження податкових забов'язань та порушення авторського права і суміжних прав. У видавництві необхідно створити умови, які виключають заниження податкових забов'язань та порушення авторського права і суміжних прав. Видавництву необхідна система управління авторським правом.

Мало хто знає, що правове поле в сфері інтелектуальної власності нагадує «мінне поле»,переміщатися по якому дуже небезпечно. Справа в тому, що нормативно-правові акти містять масу протиріч (колізій), розібратися з якими не кожному юристові по плечу. У зв'язку з цим результати тестування можуть не збігатися з точкою зору особи, яка здійснює тестування.

Повне найменування нормативно-правових актів, які використовуються в тексті, тут.

© Коноваленко В. В., 2016

Рекомендована література

Авторське право. Зразки договорів

К5

 

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про передавання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензійного договору, 40 зразків договору замовлення. У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які дозволяють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадкоємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права. Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку.

Авторське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, редакторів, видавців

Книга

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права. З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення. Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав. Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.

 

Авторское право в издательском деле. Практическое пособие для авторов, редакторов, издателей

КнигаВ книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюстраций в виде схем и таблиц делает книгу доступной читателям с любым уровнем знаний в области авторского права. А вторы узнают из книги о том, как извлечь максимальный доход от использования произведений, редактора научаться проводить юридическую «очистку» произведений от прав третьих лиц, а издатели смогут избежать убытков и разорения. Книга насыщена примерами из судебной практики, знание которой позволит авторам и издателям организовать эффективную защиту авторских прав.

 

 Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців

КнигаУ пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів творів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, рекламістів, рекламодавців, а також менеджерів торговельної марки. Зміст видання проілюстровано великою кількістю схем і таблиць, що робить його доступним для читачів із будь-яким рівнем знань у галузі права інтелектуальної власності. Видання адресоване тим, хто хоче отримати максимальний дохід від використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

 Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете

КнигаНа основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов права интеллектуальной собственности являются роялти в понятии Налогового кодекса Украины. Разделения платежей на роялти – не роялти позволяет налогоплательщикам избежать занижения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Книга является практическим пособием для бухгалтера, аудитора, налогового консультанта и налогового инспектора.