Питання 1. Яким документом підтверджується господарська операція?

*

**

***

*

За договором замовлення майнові права на виконання належать виконавцю або замовнику. Уточніть цю інформацію.

Якщо в договорі відсутні умови про належність майнових прав на виконання, то такий договір необхідно переоформити або підписати з виконавцем додаткова угода до договору, в якому обумовити умови про належність майнових прав на виконання.

Якщо за договором замовлення майнові права на виконання твору належать виконавцю, то за договором виплачується два види винагороди: за створення виконання і за передачу права на його використання. Уточніть цю інформацію.

Якщо за договором замовлення майнові права на виконання твору належать замовнику, то за договором виплачується тільки винагороду за створення виконання. Уточніть цю інформацію.

**

Цей договір є змішаним договорами (частина 2 ст. 628 ЦКУ), так як містить елементи різних договорів: договору підряду, згідно з яким здійснюється запис фонограми (відеограми), і договору, у відповідності з яким здійснюється розпорядження майновими правами на такі об'єкти суміжних прав.

Для цілей тестування використовуються два види змішаних договорів.

1) Договір, що містить елементи договору підряду та ліцензійного договору.

2) Договір, що містить елементи договору підряду та договору про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти суміжних прав.

Якщо в договорі відсутні умови про розпорядження майновими правами на фонограму (відеограму), то такий договір необхідно переоформити або підписати з виробником фонограм (відеограм) додаткова угода до договору, в якому обумовити умови про передачу майнових прав на об'єкти суміжних прав.

***

У тому випадку, якщо за трудовим договором виключні майнові права на виконання, створене при виконанні трудових обов'язків, належать роботодавцю, то виплачується винагорода тільки за створення виконання.

Якщо ж за трудовим договором виключні майнові права на виконання, створене при виконанні трудових обов'язків, належать виконавцю, то виплачується винагорода за створення і використання виконання.