Питання 1. Чи відомо вам про використання кандидатом в депутати своїх службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб? *

* Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав (ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI).