Питання 1. На який об'єкт авторського права передаються права за договором?

*

**

***

* Для цілей авторсько-правової охорони поняття «база даних» дано в ст. 1 Закону про авторське право.

** До складених творів належать збірники творів, а також програмне забезпечення, яке складається з комп'ютерних програм, баз даних, літературних та інших творів. До такого програмного забезпечення можуть відноситися інформаційно-правові системи, системи управління підприємством і інші складені твори.

*** Поняття «комп'ютерна програма» дано в ст. 1 Закону про авторське право.