Питання 1. При яких умовах створено службовий винахід (корисна модель)?

*

**

*

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":

-службові обов'язки - це функціональні обов'язки працівника, які мають бути зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);

-доручення роботодавця - це видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

** Не дивлячись на те, що створення такого винаходу (корисної моделі) не є результатом виконання службових обов'язків чи доручення роботодавця, таке технічне рішення є службовим винаходом (корисною моделлю) (ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").